arviointien soveltuvuus

a r v i D – arviointien soveltuvuus

arviD –metodi soveltuu kaikkiin kuntasektorin palveluihin ja kaikkiin arvioinnin kohteisiin

  • Varsinaiset asiakkaat ja käyttäjät (lapset, oppilaat, potilaat, asukkaat)
  • Asiakkaiden ja käyttäjien edustajat (omaiset, huoltajat, tilaajat)
  • Henkilöstö
  • Johto ja esimiehet
  • Luottamushenkilöt