arviD-tiimi

arviD -arviointien taustalla on monipuolinen asiantuntijajoukko. Menetelmä pohjautuu Vertikal Oy:n edeltäjän Edufin Oy:n kehittämää TAK-arviointijärjestelmään, jota käytti eri muodoissaan yli 200 kuntaa. TAK:n tekijöiden Simo Pokin ja Kimmo Tenhusen osaamista täydentävät varhaiskasvatuksen asiantuntijat Heidi Hietala, Piia Roos ja Anne Koski. Lisäksi menetelmän kehittämisessä hyödynnetään jatkuvasti asiakkailta saatua palautetta.

  • arviD –arviointien suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa koko arviD -tiimi

  • tutkimuksellisesta ja sisällöllisestä tasosta vastaavat KT Piia Roos, KM Heidi Hietala ja KM Anne Koski yhdessä muiden sisällön asiantuntijoiden kanssa. Heidän vastuullaan on arviD -kyselyiden myös kyselyiden toteutus

  • arviD –arviointien teknisestä toteutuksesta vastaa  Kimmon Tenhunen / Vertikal 

 

Tarkempaa tietoa meistä löydät kotisivuiltamme:

SIMO / www.vertikal.fi

HEIDI / www.vertikal.fi 

KIMMO / www.vertikal.fi 

PIIA / www.piiaroos.fi

ANNE / www.annekoski.fi