haastatteluilla syvätietoa

a r v i D – haastatteluilla syvätietoa

Eri kohderyhmille suunnatut kyselyt ovat välttämättömiä ja tärkeitä toimintaa arvioitaessa

 

  • Kyselyt tuottavat tietoa yleisellä tasolla, mutta eivät yksinään anna syvällistä tietoa organisaation tilasta
  • Avovastaukset ovat usein kehittämisen kannalta hyödyllisimpiä
  • arviDiin voidaan liittää kyselyä täydentämään kaikkien vastaajaryhmien haastattelu, jolloin kehittämiskohteet määrittyvät yksityiskohtaisemmin