toteutusvaihtoehdot

a r v i D – toteutusvaihtoehdot

 

arviD on joustava ja asiakkaan tarpeisiin helposti räätälöitävä!

Arviointiprosessi rakennetaan aina tilaajan toiveiden mukaiseksi kokonaisuudeksi.

 

YKSITTÄINEN KYSELY 

Vaihtoehto 1: Tehdään pelkkä verkkokysely (haastattelun muodossa tarvittaessa) tietylle asiakasryhmälle (esim. lapset)

 

USEITA KYSELYITÄ SAMAAN AIKAAN

Vaihtoehto 2: Tehdään verkkokyselyt samanaikaisesti useammalle kohderyhmälle, jolloin mahdollistuu eri toimijoiden näkemysten vertailu (esim. henkilöstö ja huoltajat)

 

KYSELYIDEN NÄKÖKULMA VOI OLLA KOKO PALVELUA YLEISELLÄ TASOLLA TARKASTELEVA TAI KOHDENNETTU VALITTUUN OSA-ALUEESEEN