toteutusvaihtoehdot

a r v i D – toteutusvaihtoehdot * arviointiprosessi rakennetaan aina tilaajan toivomaksi kokonaisuudeksi.

YKSITTÄINEN KYSELY TAI HAASTATTELU

Vaihtoehto 1: Tehdään pelkkä kysely (haastattelun muodossa, jos palvelun käyttäjä ei pysty itse vastaamaan kyselyyn)

Vaihtoehto 2: Tehdään kysely ja haastattelu

  • Vaihtoehto 2 a) Tehdään ensin kysely ja haastattelussa keskitytään kyselyssä esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin
  • Vaihtoehto 2 b) Tehdään kysely ja haastattelut toisiaan tukevina samaan aikaan

USEITA KYSELYITÄ SAMAAN AIKAAN

  • Vaihtoehto 1: Tehdään kyselyt samanlaisella sisällöllä, jolloin saadaan useamman toimijan näkemys
  • Vaihtoehto 2: Tehdään kyselyt erillisinä, analysoidaan kokonaisuutena