Uudenlainen tapa arvioida toimintaa

arviD -kyselyiden sisällöt räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan

  • Meiltä saatte valmiit listat arvioitavista asioista

  • Listoja muokataan palautteenne perusteella

  • Varhaiskasvatuksessa toteutettava lasten kyselyn teemana voi esim. olla:

TVT:n pedagoginen käyttö lasten arjessa

S2-opetuksen monimuotoisuus

Taito- ja taideaineiden runsaus

Vähän liikkuvien lasten huomioiminen

Lukemisen kulttuurin vahvistaminen päiväkodissa

TAI päiväkodin jokin itse valitsema aihe

  • Osana arviointia voidaan toteuttaa kyselyä syventävät haastattelut eri kohderyhmille

  • Kehittämistoiminnan tueksi tarjoamme työpajoja tulosten prosessointiin
  • Lisäksi tarjolla paljon arviointiprosessia tukevia konsultaatioita tai koulutuksia

  • Kehittämistoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi kysely voidaan toteuttaa uudelleen esim. vuoden kuluttua 

 

arviD -arvioinnista on helppoa tehdä säännöllisesti (esim. joka toinen vuosi) toteutettava prosessi!